Produktnyheter SecuriFire

Under Q3 2016 släpper Securiton den nya plattformen till SecuriFire 3000

B8-MCB

Nytt förbättrat moderkort:

- Händelseminnet är utökat till 10 000 händelser utan SD-kort.

- Mätning av batteriström via MIC (manöverpanel).

- Utökad processorkraft (SD-RAM)

 

B8-PSU

Förbättrad strömförsörjningsaggregat:

- Utökad matningsspänning till 110-230 VAC.

- Elektroniska säkringar.

- Optimering av redundans.

 

B8-BAF

Mer funktioner än B5-BAF:

- MMI-BUS med skruvplint (Phoenix) istället för D-SUB anslutning.

- Utökning med 3 x reläutgångar (24V/3A).

- Utökning med 3 x IM (övervakade ingångar).

 

B8-NET-FX

– Förbättrade nätverkslösningar med B8- NET2-FX4 och B8-NET-FX8:

- Flexibla fiberoptiska interface.

- GBIC interface för multi- och singelmode kan anslutas till ett och samma kort.

- Välj mellan två fiberoptiska kort för alla tänkbara applikationer.

- Dubbel redundant fiberoptisk SecuriLan är möjligt (som RS485).

B8-SXI8

Mera ”Stubbar” på slingan:

- Dubbelt så många stubbar som DXI2.

- Upp till 8 stubbar på slingan (SecuriLine eXtended) som var och en kan hantera: Upp till 32 detektorer, 10 larmtryck- knappar och 10 ingångsmoduler.

- Lätt modernisering av kollektiva slingor med adresserbara detektorer.

- Äldre applikationer med B3-IM8 och ORM 130 kan bytas till B8-SXI8 med MCD  573X utan att ändra kabeldragningen.

 

B5-BIM

BACnet (World wide standard):

- Interfacekort för tredjepart system.

- Fastighetsautomation och nätverksstyrning.