ATS 3500 ch 4500 Godkända i Larmklass 2 och 3

Då var Larmklass 3 certifieringen klar på våra senaste centralapparater i marknadens mest flexibla säkerhetssystem Advanced. 

Advanced är det kompletta säkerhetssystemet anpassat för dels bostad eller kontor dels till de mer krävande integrerade projekten med stora krav på styrningar, funktioner, larmöverföring etc. 

Med sina 512 sektioner, 64 larmområden och 64 kortläsare täcker den upp de mesta kraven som ställs på denna typ av projekt. 

I och med detta är ATS Advanced centralerna godkända i Larmklass 2 och 3 tom 2021-10-02. 

Klicka här för mera information