Nu är TIDOMAT PW32 version 9.0 här!

TIDOMAT PW32 version 9.0 har en hel del nyheter och förbättringar. 

Några exempel är:

  • Skapa smartONE-dörrar via grafisk konfiguration. Kräver SLX 3.08 eller högre.
  • Skapa grafisk dokumentation för SLX och samtliga anslutna tillträdespunker. Kräver SLX 3.08 eller högre.
  • Sök menyobjekt eller funktioner.
  • Skapa personmall från en tillträdesplan.
  • Öppna nytt fönster med valt objekt. Flera extra fönster kan öppnas.

Samtliga nyheter finns att ladda ner här på tidomat.se.