Produktrelease ASSA ARX 4.1

ASSA lanserar nu ARX 4.1 som är ett kombinerat passagesystem och larm.

Produktrelease ASSA ARX 4.1

ASSA lanserar nu ARX 4.1 och den kommer finnas tillgänglig för nedladdning på tekniska supportsidan för alla kunder från och med i morgon, den kommer också  att levererars vid nybeställningar av ARX programvara från den 9 mars.

Nyheter i ARX 4.1

ARX 4.1 ett kombinerat larm och passersystem via Larm i ARX funktionen

 • Stöd för Larm i ARX
 • Utökat integrationsgränssnitt för styrning och hantering av Larm i ARX

 ASSA DESFire offline - nytt offline system

 • Loggar på kort, (giltigt och/eller ogiltigt kort)
 • Schema följer med på användarens kort, vilket innebär att inga schema konfigureringskort  krävs
 • Hög kapacitet för antalet dörrar och behörigheter
 • Valbar valideringstid per behörighetkategori

 DESFire-format med diversifierade nycklar och krypterad data

 • Används vid krav på högre säkerhet
 • Varje kort har en unik nyckel som används för att läsa ut lagrad data på kortet
 • Möjlighet till krypterad kortdata, där dekryptering sker i undercentral med kundunik nyckel

ASSA ID Expert - nytt integrerat foto ID system

 • Korttillverkning direkt via ARX-programvara
 • ASSA ID Expert-licens behövs för funktionerna:
  • Kortdesign
  • Bildinsamling
  • Kodning

ASSA ARX klient inloggning via kundens AD

 • Det är nu möjligt att med LDAP att skapa klient inloggning via kundens AD

Kommunicerande strömförsörjningsaggregat kan kopplas till LCU

Det är nu möjligt att koppla ett kommunicerande strömförsörjningsaggregat till en undercentral
och därmed kunna få ut händelser från aggregatet till ARX-loggen. Som exempel kan dessa
användas för att skapa triggers och därmed kunna hantera larm från strömförsörjningen.