anlaggarfirma_CCTV_584x324

Anläggarfirma CCTV

BIAB Larm är certifierad anläggarfirma CCTV i klass 4. 

Detta är ett krav för att projektera, installera, driftsätta, underhålla, konsultera och förvara kunders anläggningsdokumentation. Detta enligt (SBSC) Svensk  Brand & Säkerhetscertifiering regler om anläggarfirma CCTV i klass 4.