sbsc_CCTV_584x324

Behörig ingenjör CCTV

SSF 1069 Behörig ingenjör CCTV konstruktion.

BIAB Larm har certifierade ingenjörer för CCTV konstruktion, detta är idag ett krav från SBSC för att få installera CCTV anläggningar och kunna utfärda anläggarintyg. Att kunna leverera rätt typ av CCTV system och lösning kräver att man har rätt utbildning och rätt kompetens.